Napisz wzory nst soli:
fosforan (5) cynku
siarczan (6) wapnia
siarczek litu
fluorek wapnia
bromek sodu
chlorek zelaza (3)
siarczan (4) sodu
chlorek miedzi
weglan baru
siarczan (6) amonu
azotan (5)midzi(2)
fosforan (5)potasu
jodek ołowiu(2)


podaj nazwy soli
Fe2S3
NH4NO3
Cu2S
FeCl2
AlCl3
Na2SO4
NaF
K2SO3
MgCO3
Crl3
Na3PO4
CrCl3
Zn(NO3)2
MgBr2

Podaj wartosciowosci metalu w podanych wzorach soli
AlCl3
K2S
Na2SO4
FeS
CuCl
Ag2S
PbCl2
Li3PO4
Sn3(PO4)2Przyporzadkuj nazwy soli oznaczone liczbami odpowiednim wzorom oznaczonymi literami
1.chlorek chromu(3)
2.azotan (5) sodu
3.węglan wapnia
4. siarczan (4) magnezu
5. siarczan (6) żelaza (2)
6.siarczek srebra
7.fosforan(5)glinu
8.azotan(3)potasu
9.bromek ołowiu(2)
10.weglan glinu

A.CaCO3
B.Ag2S
C.NaNO3
D.Al2(CO3)3
E. MgSO3
F.FeSO4
G. KNO3
H.KNO2
I.AIPO4
J.PbBr2
K.CrCl3

1

Odpowiedzi

2012-08-09T13:09:22+02:00

zad.1

fosforan (V) cynku - Zn₃(PO₄)₂
siarczan (VI) wapnia - CaSO₄
siarczek litu - Li₂S
fluorek wapnia - CaF₂
bromek sodu - NaBr
chlorek żelaza (III) - FeCl₃
siarczan (IV) sodu - Na₂SO₃
chlorek miedzi (I) - CuCl lub chlorek miedzi (II) - CuCl₂
weglan baru - BaCO₃
siarczan (VI) amonu - (NH₄)₂SO₄
azotan (V) miedzi (II) - Cu(NO₃)₂
fosforan (V) potasu - Na₃PO₄
jodek ołowiu (II) - PbI₂zad.2

Fe₂S₃ - siarczek żelaza (III)
NH₄NO₃ - azotan (V) amonu
Cu₂S - siarczek miedzi (I)
FeCl₂ - chlorek żeaza (II)
AlCl₃ - chlorek glinu
Na₂SO₄ - siarczan (VI) sodu
NaF - fluorek sodu
K₂SO₃ - siarczan (IV) potasu
MgCO₃ - węglan magnezu
Crl₃ - jodek chromu (III)
Na₃PO₄ - fosforan (V) sodu
CrCl₃ - chlorek chromu (III)
Zn(NO₃)₂ - azotan (V) cynku
MgBr₂ - bromek magnezuzad.3

AlCl₃ - Al (III)
K₂S - K (I)
Na₂SO₄ - Na (I)
FeS - Fe (II)
CuCl - Cu (I)
Ag₂S - Ag (I)
PbCl₂ - Pb (II)
Li₃PO₄ - Li (I)
Sn₃(PO₄)₂ - Sn (II)zad.4

1. - K

2. - C

3. - A

4. - E

5. - F

6. - B  (poprawna nazwa: siarczek srebra (I))

7. - I

8. - G  (poprawny wzór: KNO₂)

9. - J

10. - D

11 4 11