Odpowiedzi

2010-01-25T13:16:57+01:00
Cialo porusza sie po prostej i pod dzialaniem sily o wartosci 50N w czasie 10s zwieksza swa szybkosc z 15m/s na 35m/s. Oblicz mase tego ciala.


F=50N
t=10s
v1=15m/s
v2=35m/s
m=?


Wzory:
F=m*a
a= Δv/ Δt

Liczymy zmine szybkosci:
Δv= v1 - v2=20m/s
a= Δv/ Δt
a= 20[m/s]/10[s]
a= 2[m/s2]

F=m*a
m=F/a
m=50[kg*m/s2]/ 2[m/s2]
m=25[kg]
2010-01-25T13:21:06+01:00
M = ?
V0=15m/s
V=35m/s
deltaV=20m/s

korzystamy z 2 wzorów:
F/m=a
V=V0+a*t

35=15+10a
a=2 m/s^2
Wyliczyliśmy przyśpieszenie
podstawiamy do wzoru:
F/m=a
m=F/a
m=50[kg*m/s^2] / 2 [m/s^2]
m=25kg

2010-01-25T13:22:58+01:00
Dane: Szukane:
a=?
F=50N m=?
t=10s
vp=15m/s
vk=35m/s
a=vk-vp÷t
a=35m/s-15m/s÷10s
a=20m/s÷10s=2m/s²
m=F÷a
m=50N÷2m/s²
m=25kg
Odp.:Masa tego ciała wynosi 25kg.