Starasz się o przyjęcie na studia w jednym z brytyjskich lub amerykańskich uniwersytetów. Napisz list który prześlesz na wybrana uczelnie.
- poinformuj skąd dowiedziałeś się o tej uczelni i jakim kierunkiem jesteś zainteresowany
- zaprezentuj się jako odpowiedni kandydat i wymień przynajmniej jedno swoje osiągnięcie
- poinformuj od jak dawna uczysz się angielskiego i jaki jest twój poziom zaawansowania
- podaj dwa argumenty uzasadniające twój wybór uczelni za granicą

1

Odpowiedzi

2010-01-25T13:26:10+01:00
25 January 2010

Dear Sir or Madame,

I am writing to aplly for a place in one of the courses at your university. I wish to study law and become a judge. I fuond information about the course on the university website.

My ambition is to study in Great Britain as I would like to find a job in a British court after I graduate. I have chosen your university because of the excellent facilities and reasonable fees.

As far as my English is concerned, I am fluent in writing and speaking. Last year I passed FCE exam. Apart from that I won the law knowlege competition in my city. I enjoy reading magazines and playing tenis. I believe I am a good candidate for the course as I am ambitious and hard-working.

Thank you for considering my application. I look forward to your reply.

Yours faithfully,
XYZ
9 4 9