2 zadanka z j.angielskiego------>50 pkt

zad.1

Przeczytaj poniższy tekst ,przetłumacz go na j.polski i zaznacz poprawną odp."
(oraz prosze przetłumaczyć pytania)

CHALLENGES SPORTS CLUB!!!

Can you play football, tennis or basketball?
Can you do judo,gymnasics or athletict?
Why not be a sports monitor at Challenges Sports Club?
we"ve got a sports day with other clubs in July.
We want to be the champions, but we haven"t got a programme of training, and we heven"t got ideas on diet.
Can you help us??
Please write to Emma Clarke, Manager


pytania:
1. The text is an advert for:
a) a sports club
b) a job
c) a sports day

2. Challenges Sports Club is interested in:
a) a manager
b) a footballer
c)a sports monitor

3.Emma Clarke wants help wit:
a)training and diet
b) a sports day
c) judo classes


zad2
przetłumacz na j.polski:

47 Dover Street
Highgate
London N3

30 october 2005

Dear Miss Clarke

My name is Jeremy king. I"m twenty-eight years old and I
"m from Highgate in London. I am interested in the job of sports monitor at Challenges Sports Club.

I"m really into sports and exercise.I can play football, tennis and basketball. I can also do judo and athletics. I"ve got a gold medal for the men"s 10,000 meters and I"ve also got a silver medal for judo.

I"ve got a programme for training and diet. It"s got advice from food experts and lots of interesting ideas for training. My programme is top secret-only I can help your students champions.

My e-mail address is [email protected] Please send me a message if you are interested in meeting.
With best wishes:
Jeremy King

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T13:37:47+01:00
WYZWANIA klubu sportowego!

Czy można grać w piłkę, tenisa czy koszykówkę?
Czy można uprawiać judo, gimnastyką lub atletykę?
Dlaczego nie można monitorować wyzwania sportowego Klubu Sportowego?
my mamy dzień sportu z innymi klubami w lipcu.
Chcemy być mistrzami, ale my nie mamy program kształcenia, a my nie mam pomysłów na diety.
Możesz nam pomóc?
Napisz do Emma Clarke Manager

pytania:
1.Tekst odwołuje się d0:
a) clubu sportowego
b) pracy
c) dnia sportu -dobra odp.

2. Challenges Sports Club interesuje się:
a) sportem- dobra odp
b) footbolem
c) przebiegiem rozgrywek

3.Emma Clarke chce pomocy:
a) w treningu i diecie
b) w dniu sportu- dobra odp
c) w judo


47 Dover Street -to jest adres
Highgate
London N3

30 października 2005

Szanowny Pani Clarke

Nazywam się Jeremy. mam dwadzieścia osiem lat życia i
pochodze z Highgate w Londynie. Interesuje mnie praca przy monitorze sportowych wyzwań Klubu Sportowego.

jestem dobry naprawdę w sporcie. Ja mogę grać w piłkę nożną, tenisa i koszykówki. Mogę również robić judo i lekkoatletyke. mam złoty medal dla mężczyzn za 10.000 metrów także srebrny medal za judo.

mam program szkolenia oraz diety. są konsultacje z ekspertami żywności i wiele ciekawych pomysłów na szkolenie. Mój program jest ściśle tajne tylko mogę pomóc swoim studentom.

Mój adres e-mail jest [email protected] Proszę wysłać do mnie wiadomość, jeśli jesteś zainteresowany w posiedzeniu.
Z najlepszymi życzeniami:
Jeremy King