Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T14:08:21+01:00
Dane
m=2l=2kg
Tp=20
Tk=80
t=20min=1200s
U=220V
I=3A
cw=4200[J/kg*stopień)
η=?
ciepło potrzebne do ogrzania wody
Q=cw*m*(Tk-Tp)=4200*2*80=672000 [J/(kg*stopień)*kg*stopień=J]
energia wytworzona przez prąd elektryczny
W=U*I*t=220*3*1200=792000 [V*A*s=J]
η=Q*100%/W=672000J*100%/792000J=84,8%