Błagam musze to mieć dziś do 16....Prosze o szczegółowe rozwiązania tak żebym mogła zrozumieć o co chodzi.


1Ile:
a)gramów
b)dm3- warunki normalne
c)atomów
d)cząsteczek
znajduje się w 1,5 mola siarkowodoru H2S?

2Oblicz mase mola gazu, którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 0,76 g/dm3.

3Ustal wzór rzeczywisty tlenku fosforu, zawierającego 43,66% fosforu o masie cząsteczkowej 284u.

4Ile gramów azotu znajduje się w 33,6dm3 amoniaku NH3, odmierzonego w warunkach normalnych?

5Ile dm3 tlenu( warunki normalne) potrzeba do utlenienienia 6g węgla do tlenku węgla CO?

6Ile dm3 wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 200g potasu z 5 molami kwasu azotowego(v) HNO3?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T17:11:51+01:00
1Ile:
a)gramów
b)dm3- warunki normalne
c)atomów
d)cząsteczek
znajduje się w 1,5 mola siarkowodoru H2S?

a)
MH2S=2*1+32=34 g/mol
1 mol-----------34g
1,5mol----------x

x= 1,5 mol *34g/ 1 mol
x=51g

b)
1mol-----22,4dm3
1,5mola----x
V0=22,4dm³
x= 22,4dm³*1,5mola/1mol
x= 33,6dm³

c)
1mol-----6,02*10²³
1,5mola------x

x= 1,5 mola*6,02*10²³/1 mol
x=9,03*10²³cz


2 Oblicz mase mola gazu, którego gęstość w warunkach normalnych wynosi 0,76 g/dm3.

m=g*V
m=0,76g/dm³ /22,4dm³
m=0,03g

Ustal wzór rzeczywisty tlenku fosforu, zawierającego 43,66% fosforu o masie cząsteczkowej 284u.

100% to cały związek poniewaz F jest 43,66% wieć O jest (100-43,66) =56,36

100% -------284
56,36 %O -----x O
xO=(56,36*284)/100=160u
MF=284-160=124
MF=31u 124/31=4

M O =16u
wiec 160/16=10


czyli wzór tlenku F4O10 po skróceniu przez 2 F2O5

4)Ile gramów azotu znajduje się w 33,6dm3 amoniaku NH3, odmierzonego w warunkach normalnych?

22,4dm³-----14g
33,6dm³------x

x=33,6*14/22,4
x=21g


5 Ile dm3 tlenu( warunki normalne) potrzeba do utlenienienia 6g węgla do tlenku węgla CO?

2C+ O2 >2CO

MC=12u
MO=16u*2=32u
nC=m/M=6/12=0,5 mola

2mole ---------1 molO
0,5 mola -------xO
xO=0,25 mola

V=n*Vo=0,25 *22,4 =5,6 dm^3 tlenu potrzeba

6Ile dm3 wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 200g potasu z 5 molami kwasu azotowego(v) HNO3?
2K +2 HNO3 >2KNO3 + H2
MK = 39u
MHNO3 =1+14+3*16=15+48=63u
nK=m/M=200/39=5,13= mola

2 mole K --------------1 mol H2
5,13 mola K --------x
x=2,56 mola H2

V=n*V0=2,56*22,4=5743 dm^3 wodoru


1 1 1