Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne:
a) liczbę o 5 razy większą od liczby x podziel przez 2
b)liczbę 2 razy większą od liczby a do kwadratu pomniejsz o 3
c)liczbę k zmniejsz o 10 a następnie pomnóż przez 10
e)liczbę 5 razy większą od liczby x do kwadratu +(plus) 1 zwiększ o 1

3

Odpowiedzi

2010-01-25T13:42:20+01:00
Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne:
a) liczbę o 5 razy większą od liczby x podziel przez 2

5x/2

b)liczbę 2 razy większą od liczby a do kwadratu pomniejsz o 3

2a²-3

c)liczbę k zmniejsz o 10 a następnie pomnóż przez 10
(k-10)*10

e)liczbę 5 razy większą od liczby x do kwadratu +(plus) 1 zwiększ o 1
5x²+1+1
2010-01-25T13:42:39+01:00
A) liczbę o 5 razy większą od liczby x podziel przez 2
5x : 2

b)liczbę 2 razy większą od liczby a do kwadratu pomniejsz o 3
2a² - 3

c)liczbę k zmniejsz o 10 a następnie pomnóż przez 10
(k-10) * 10

e)liczbę 5 razy większą od liczby x do kwadratu +(plus) 1 zwiększ o 1
5x² + 1 + 1
2010-01-25T13:53:25+01:00
Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne:
a) liczbę o 5 razy większą od liczby x podziel przez 2
albo o 5 większą i wtedy (x+5):2
albo pięć razy większą i wtedy 5x:2
b)liczbę 2 razy większą od liczby a do kwadratu pomniejsz o 3
2*a²-3
lub (2a)²-3
sformułowania nie są poprawne i jednoznaczne
c)liczbę k zmniejsz o 10 a następnie pomnóż przez 10
(k-10)*10=10k-100
e)liczbę 5 razy większą od liczby x do kwadratu +(plus) 1 zwiększ o 1
(5x)²+1 +1
podobnie jak b) brak tu jednoznaczności