Zad.1
Napisz symbole jonów złożonych z:
a)20protonów i 18elektronów...................................
b)16protonów i 18 elektronów...................................
Wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to:..................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T14:01:28+01:00
A) wapń Ca2+
b) siarka S2-
Wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to :
- powstaje związek o budowie jonowej CaS - siarczek wapnia
5 3 5