Zad.1
Zapisz w jak najprostszej postaci.
a) (x-2)-(2-x)=
b) (a+b)+(2a-b)-(a-2b)=
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=
d) -(2a²-3ab)-(2b-3a²)+(-ab-b)=

Zad.2
Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5)= dla a=-0,1 dla b=0,2
b) (-a²+2ab-1)+(a²-4ab+5)= dla a=¼ dla b=2

Zad.3
Przekształć ilorazy na sumy:
a) 2,5x²-0,5x+1 i to wszystko dzielone na 5 czyli krecha ułam.i 5

3

Odpowiedzi

2010-01-25T14:21:12+01:00
Zad.1
Zapisz w jak najprostszej postaci.
a) (x-2)-(2-x)= x-2-2+x= -4+2x= 2(-2+x)
b) (a+b)+(2a-b)-(a-2b)= a+b+2a-b-a+2b=2a+2b= 2(a+b)
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=3x-y+1-x-y+y-x= x+y+1
d) -(2a²-3ab)-(2b-3a²)+(-ab-b)=-2a²+3ab-2b+3a²-ab-b= a²+2ab-3b

Zad.2
Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5)= dla a=-0,1 dla b=0,2
(-0,1+4*0,2)-(5+2*(-0,1))-(3*0,2-5)=-0,1+0,8-5+0,2-0,6+5=0,3
2010-01-25T14:30:18+01:00
1.a) (x-2)-(2-x)=x-2-2+x=2x-4
b) (a+b)+(2a-b)-(a-2b)=a+b+2a-b-a+2b=2a+2b
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=3x-y+1-x-y+y-x=2x-y+1
d) -(2a²-3ab)-(2b-3a²)+(-ab-b)=-2a²+3ab-2b+3a²-ab-b=a²+2ab-3b

2.a) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5)= a+4b-5-2a-3b+5=-a+b-2=-(-0,1)+0,2-2=0,1+0,2-2=-1,7
b) (-a²+2ab-1)+(a²-4ab+5)= -a²+2ab-1+a²-4ab+5=-2ab+4=-2×1/4×2+4=-1+4=3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T14:37:21+01:00
Zad.1
Zapisz w jak najprostszej postaci.
a) (x-2)-(2-x)=x-2-2+x=2x-4
b) (a+b)+(2a-b)-(a-2b)=a+b+2a-b-a+2b=2a+2b
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=3x-y+1-x-y+y-x=x-y+1
d) -(2a²-3ab)-(2b-3a²)+(-ab-b)=-2a²+3ab-2b+3a²-ab-b=a²+2ab-3b

Zad.2
Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5)=a+4b-5-2a-3b+5=-a+b
dla a=-0,1 dla b=0,2
-a+b=0,1+0,2=0,3
b) (-a²+2ab-1)+(a²-4ab+5)=-a²+2ab-1+a²-4ab+5=-2ab+4
dla a=¼ dla b=2
-2ab+4=-2*¼*2 +4=-1+4=3
Zad.3
Przekształć ilorazy na sumy:
a) [2,5x²-0,5x+1 ]/5=0,5x²-0,1x+1/5
4 3 4