1.Podaj systematyczne nazwy soli:
K₂S,MgBr₂,FeCl₂,NaNO₂,K₃PO₄
2.Podaj wzory następujących soli:
a)siarczan(IV)żelaza(II);B)siarczek żelaza(III);C)SIARCZAN(VI)ŻELAZA(II); D)SIARCZEK ŻELAZA(II); E)SIARCZAN(VI) ZELAZA(III);F)SIARCZAN(IV)ZELAZA(III)
3.PODAJ REAKCJE OTRZYMYWANIA WSZYSTKICH METOD
A)SIARCZKU SODU
B)SIARCZANU (VI)POTASU
OKREŚL KTÓRE TO REAKCJE SYNTEZY,ANALIZY I WYMIANY


2

Odpowiedzi

2012-07-13T11:56:24+02:00

1.

K₂S- siarczek potasu

MgBr₂- bromek magnezu

FeCl₂- chlorek żelaza (II)

NaNO₂- azotan (III) sodu

K₃PO₄- ortofosforan (V) potasu


2. 

a) FeSO3

b) Fe2S3

c) FeSO4

d) FeS

e) Fe2(SO4)3

f) Fe2(SO3)3


3.

A

a) 2Na + S ----> Na2S synteza

b) H2S + 2Na ----> Na2S + H2 wymiana

c) Na2O + H2S ------> Na2S + H20 wymiana

d) 2NaOH + H2S -----> Na2S + 2H20 wymiana


B

a) 2K + H2SO4 -------> K2SO4 + H2 wymiana

b) K2O + H2SO4 ------> K2SO4 + H20 wymiana

c) 2KOH + H2SO4 ------> K2SO4 + 2H20 wymiana

d) K20 + SO3 -----> K2SO4 synteza

e) 2KOH + SO3 -----> K2SO4 + H20 wymiana

1 5 1
2012-07-13T12:11:16+02:00

zad.1

K₂S - siarczek potasu

MgBr₂ - bromek magnezu

FeCl₂ - chlorek żelaza (II)

NaNO₂ - azotan (III) sodu

K₃PO₄ - ortofosforan (V) potasuzad.2

a) FeSO₃

b) Fe₂S₃

c) FeSO₄

d) FeS

e) Fe₂(SO₄)₃

f) Fe₂(SO₃)₃zad.3

1. kwas+zasada-->sól+woda (wymiana podwójna)

2. metal+kwas-->sól+wodór (wymiana pojedyncza)

3. tlenek metalu+kwas-->sól+woda (wymiana podwójna)

4. tlenek metalu+tlenek kwasowy-->sól (synteza)

5. tlenek kwasowy+wodorotlenek-->sól+woda (wymiana podwójna)

6. metal+niemetal-->sól (synteza)

7. sól₁+kwas₁-->sól₂+kwas₂ (wymiana podwójna)

8. sól₁+wodorotlenek₁-->sól₂+wodorotlenek₂ (wymiana podwójna)

9. sól₁+sól₂-->sól₃+sól₄ (wymiana podwójna)


a) siarczek sodu - Na₂S

\\1.\ H_2S+2NaOH-->Na_2S+2H_2O\\ 2.\ 2Na+H_2S-->Na_2S+H_2\\ 3.\ Na_2O+H_2S-->Na_2S+H_2O\\ 4.\ nie\ zachodzi\\ 5.\ nie\ zachodzi\\ 6.\ 2Na+S-->Na_2S\\ 7.\ Na_2SiO_3+H_2S-->Na_2S+H_2SiO_3\forall\\ 8.\ 2NaOH+MgS-->Na_2S+Mg(OH)_2\forall\\ 9.\ BaS+Na_2SO_4-->Na_2S+BaSO_4\forallb) siarczan (VI) potasu - K₂SO₄

\\1.\ H_2SO_4+2KOH-->K_2SO_4+2H_2O\\ 2.\ 2K+H_2SO_4-->K_2SO_4+H_2\\ 3.\ K_2O+H_2SO_4-->K_2SO_4+H_2O\\ 4.\ K_2O+SO_3-->K_2SO_4\\ 5.\ SO_3+2KOH-->K_2SO_4+H_2O\\ 6.\ nie\ zachodzi\\ 7.\ K_2SiO_3+H_2SO_4-->K_2SO_4+H_2SiO_3\forall\\ 8.\ 2KOH+CuSO_4-->K_2SO_4+Cu(OH)_2\forall\\ 9.\ CuSO_4+K_2CO_3-->K_2SO_4+CuCO_3\forall