Mam do zrobienia 8 zadań z biologii na poniedziałek. Proszę bardzo o pomoc :)
1. Allel warunkujący czarną sierść królików dominuje nad allelem barwy białej. Krzyżowano ze sobą osobniki homozygotyczne o czarnej sierści z osobnikami homozygotycznymi o sierści białej. Podaj:
a) genotyp rodziców (zapisz go, stosując symbole literowe)
b) genotyp i fenotyp potomstwa.
Wyjaśnij wynik tej krzyżówki.

2. Zapisz krzyżówki genetyczne, które należałoby wykonać, aby w potomstwie otrzymać rozszczepienie fenotypów w następującym stosunku liczbowym:
a) 3:1
b) 1:1
c) 9:3:3:1
d) 1:1:1:1

3. Podaj prawdopodobieństwo uzyskania cechy dominującej w potomstwie, jeśli cecha ta wywołana jest przez jeden gen, a każdy z rodziców ma po dwa różne allele tego genu.

4. Skrzyżowano 2 długowłose osobniki pewnego gatunku owadów. W potomstwie uzyskano 90 owadów o długich skrzydłach i 30 owadów o krótkich skrzydłach.
a) Określi i uzasadnij, czy cecha "krótkie skrzydła" jest dominująca czy recesywna.
b) Podaj genotypy owadów, które skrzyżowano.
c) Uzasadnij pojawienie się się osobników o krótkich skrzydłach w potomstwie owadów długoskrzydłych.
d) Podaj treść prawa, które wyjaśnia wynik tej krzyżówki.

5. Ciemna barwa oczu jest dominująca nad błękitną. Allele barwy oczu znajdują się na autosomach. Przyjmując, że za barwę oczu odpowiada jedna para genów, odpowiedz na poniższe pytania i uzasadnij odpowiedzi.
a) Czy rodzice o ciemnych oczach mogą mieć dziecko błękitnookie?
b) Czy rodzice o oczach błękitnych mogą mieć dziecko ciemnookie?

6. Niebieskooki mężczyzna, którego rodzice mieli oczy piwne, ożenił się z ciemnooką kobietą, której ojciec miał oczy niebieskie, a matka piwne. Dziecko tego małżeństwa miało oczy niebieskie. Zapisz genotypy wszystkich członków rodziny.

7. Skrzyżowano ze sobą świnki morskie o czarnej krótkiej sierści. Otrzymano potomstwo o sierści: czarnej krótkiej - 250, czarnej długiej - 87, białej krótkiej - 82, białej długiej - 24.
a) Podaj, które allele są dominujące, a które recesywne. Oznacz je symbolami.
b) Określ genotyp rodziców.
c) Podaj treść prawa, które wyjaśnia wynik tej krzyżówki.

8. Płeć muszki owocowej (a także człowieka) warunkuje obecność odpowiednich chromosomów płci. Muszki samice mają dwa jednakowe chromosomy płci - XX, samce zaś różne - XY. Udowodnij, że za płeć potomstwa odpowiada ojciec dzieci (przynajmniej w przypadku muszki owocowej).

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-02T19:41:34+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
A-ciemna siersc
a- biala siersc
a) AA, aa
b) Aa, czarna siersc

2.
3:1
jest to wynik krzyżówki Aa x Aa
P: Aa x Aa
F1: AA, Aa, Aa, aa
fenotypowo mamy 3:1

1:1
wynik krzyżówki wstecznej Aa x aa
P: Aa x aa
F1: Aa, Aa, aa, aa
fenotypowo 1:1

9:3:3:1
wynik krzyżówki AaBb x AaBb
P: AaBb x AaBb
(trzeba narysować szachownicę genetyczną i policzyć osobniki ale wyjdzie 9:3:3:1. To jest klasyczna krzyżówka na 2 prawo Mendla i jest w każdej książce).

1:1:1:1
Wynik krzyżówki AaBb x aabb
P: AaBb x aabb

3.
prawdopodobieństwo wynosi 75%. Wystarczy zrobić krzyżowke Aa x Aa i policzyc jaki % calosci stanowia osobniki o fenotypie
dominującym

4.
V- dlugie skrzydla
v-krotkie skrzydla
a)krókie skrzydla to cecha recesywna bo jest mniej osobniko z tą cechą
b) Vv x Vv
c) rodzice są heterozygotami wiec w potomstwie pojawia sie homozygoty
d)chodzi tu o I prawo Mendla

5.
a) tak
b) nie

6.
A-oczy piwne
a-oczy niebieskie
mezczyzna - aa
kobieta - Aa
dziecko - aa
rodzice mężyczzny - Aa
rodzice kobiety - AA/aa albo Aa/aa

7.
a)
A - czarna
a - biala
B - krotka
b - dluga
b) AaBb x AaBb
c)narysuj 2 chromosomy i na jednym zaznacz allele AB i na drugim ab
d) to jest II prawo Mendla

8.
Matka ma 2 chromosomy X wiec przekaze je wszystkim dzieciom. Ojciec ma X albo Y - w zaleznosci od tego jaki chromosom trafi do zygoty powstanie samiec albo samica. Matka nie ma na to wplywu, bo ma 2 takie same chromosomy.
19 4 19
  • Użytkownik Zadane
2009-10-02T22:43:47+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. A-barwa czarna
a-barwa biała
a)AA × aa
b)
P (rodzice):AA×aa
g(gamety):A,A×a,a
F₁(pokolenie 1):Aa 100%
Potomstwo będzie miało sierść czarną w heterozygocie, krzyżówka zgodna z I Prawem Mendla

2.
a) P:Aa×Aa g: A,a×A,a F:AA,aa,Aa,Aa (3:1)
b) P:Aa×aa g: A,a×a,a F:Aa,aa (1:1)
c)AaBb×AaBb g: AB,Ab,aB,ab×AB,Ab,aB,ab (9:3:3:1)
d)AaBb×aabb g:AB,Ab,ab,aB×ab F:AaBb,Aabb,aabb,aaBb (1:1:1:1)

3.
A-cecha dominująca
a-cecha recesywna
P:Aa×Aa g:A,a×A,a F:AA,Aa,Aa,aa 75% potomstwa będzie miało cechę dominującą, 3:1 zgodnie z I Prawem Mendla

4.
a) Krótkie skrzydła są recesywne ponieważ cecha ta ujawniła się tylko u 30 osobników
b)B-skrzydła długie b-skrzydla krótkie
Bb×Bb
c) W potomstwie pojawiły się osobniki krótko skrzydle ponieważ rodzice byli heterozygotyczni względem tej cechy (mieli allel tej cechy) i kiedy połączyły się gamety z allelem recesywnym ujawniła się ta cecha.
d) Krzyżówkę tą wyjaśnia I Prawo Mendla, prawo czystości gamet, które mówi, że do gamety rozchodzi się po jednym allelu danej cechy.
5.
A-ciemne oczy a-jasne oczy
a)tak jeśli ta cecha będzie występowała u obojga z nich w heterozygocie (Aa)
b) nie ponieważ barwa jasna jest recesywna i ujawnia się tylko w homozygocie (aa) jeśli oboje mają taką cechę nie ma allela dominującego.
6.
A-oczy piwne a-oczy niebieskie
mężczyzna:aa
kobieta:Aa
dziecko:aa
rodzice ojca:Aa,Aa
ojciec matki:aa
7.
a) Cechy dominujące: A-czarna, B-krótka
Cechy recesywne:a-biała, b-długa
b) AaBb×AaBb
c) Wynik krzyżówki wskazuje, że krzyżówka jest zgodna z II Prawem Mendla, ponieważ w potomstwie uzyskano stosunek fenotypów 9:3:3:1. Prawo to zwane prawe niezależnej segregacji alleli mówi o tym, że allele kilku cech rozchodzą się do gamet po jednym niezależnie od siebie np. osobnik o genotypie trzech cech:AaBBCc utworzy gamety: ABC, ABc, aBC....

8.
Płeć muszki owocowej (a także człowieka) warunkuje obecność odpowiednich chromosomów płci. Muszki samice mają dwa jednakowe chromosomy płci - XX, samce zaś różne - XY. Udowodnij, że za płeć potomstwa odpowiada ojciec dzieci (przynajmniej w przypadku muszki owocowej).
Za płeć odpowiada ojciec dziecka ,ponieważ płeć męska jest determinowane przez dwa różne allele X,Y. Kobieta ma dwa allele X, w związku z tym komórki jajowe zawsze mają allel X, a plemniki X lub Y i to on decydują jaka będzie płeć.
15 4 15