ZAD 1 ZREDAGUJ WYRAZY PODOBNE:

A) -4x-7-3x+7
B) x-2xy + 1/2x - 1/3xy
C) -x² + y² -2x²-2y²
D) -x² + 2x - 3x + x²
E) 4x + 4 -7x - 1/2
F) -2ab + 12a - 4ab - 16a

ZAD 2 WYKONAJ DZIALANIA.
A) a +(a-b)
B) 2x - (x + 4)
C) 7 - (-x+6)
D) -(x + 4) + (x-5)
E) 1 - (t+p)-(t - 2)
F) -(-y + 2)+(-2y - 4)

ZAD 3. ZAPISZ W JAK NAJPROSTSZEJ POSTACI

A) (a+b)-(2a - b)-(a -2b)
B) (3x-y + 1)-(x + y)+(y-x)
C) -(kx + ny)-(3kx + 2ny)+(5kx - 3ny)
D) (2ab + a + 3) - (3ab - a + 3)
E) (4x² -3x)-(x + 0,1x²)-(x² -0,1x)

ZAD 4. ZAPISZ W JAK NAJPROSTSZEJ POSTACI

A) abc - (abc - (-xyz - (xyz - abc)))
B) s²t - (st² - (s²t - (st² - s²t)))
C) x²yz - (xy²z -(xyz² - (x²yz - xy²z)))PROSZE WAS O POMOC W TYCH ZADANIACH :)

2

Odpowiedzi

2010-01-25T14:57:53+01:00
ZAD 1 ZREDAGUJ WYRAZY PODOBNE:

A) -4x-7-3x+7=-7x
B) x-2xy + 1/2x - 1/3xy=3/2x-2⅓xy
C) -x² + y² -2x²-2y²=-3x²-y²
D) -x² + 2x - 3x + x²=-x
E) 4x + 4 -7x - 1/2=-3x+3½
F) -2ab + 12a - 4ab - 16a=-6ab-4a

ZAD 2 WYKONAJ DZIALANIA.
A) a +(a-b)=a+a-b=2a-b
B) 2x - (x + 4)=2x-x-4=x-4
C) 7 - (-x+6)=7+x-6=1+x
D) -(x + 4) + (x-5)=-x-4+x-5=-9
E) 1 - (t+p)-(t - 2)=1-t-p-t+2=3-2t-p
F) -(-y + 2)+(-2y - 4)=y-2-2y-4=-y-6

ZAD 3. ZAPISZ W JAK NAJPROSTSZEJ POSTACI

A) (a+b)-(2a - b)-(a -2b)=a+b-2a+b-a+2b=-2a+4b
B) (3x-y + 1)-(x + y)+(y-x)=3x-y+1-x-y+y-x=x-y+1
C) -(kx + ny)-(3kx + 2ny)+(5kx - 3ny)=-kx - ny-3kx- 2ny+5kx - 3ny=
=kx-6ny
D) (2ab + a + 3) - (3ab - a + 3)=2ab + a + 3 - 3ab+ a - 3=
=-ab+2a
E) (4x² -3x)-(x + 0,1x²)-(x² -0,1x)=4x² -3x-x - 0,1x²-x² +0,1x=
=2,9x²-3,9x

ZAD 4. ZAPISZ W JAK NAJPROSTSZEJ POSTACI

A) abc - (abc - (-xyz - (xyz - abc)))=
abc-(abc - (-xyz - xyz +abc))=
abc-(abc +xyz + xyz -abc)=
abc-abc -xyz - xyz +abc=abc-2xyz
B) s²t - (st² - (s²t - (st² - s²t)))=
s²t - (st² - (s²t - st² +s²t))=
s²t - (st² - s²t+ st² -s²t)=
s²t - st²+ s²t- st² +s²t=3s²t-2st²

C) x²yz - (xy²z -(xyz² - (x²yz - xy²z)))=
x²yz - (xy²z -(xyz² - x²yz + xy²z))=
x²yz - (xy²z -xyz² + x²yz - xy²z)=
x²yz - xy²z+xyz²- x²yz +xy²z=
xyz²
8 4 8
  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T15:31:59+01:00
ZAD1
a)-7x
b)1,5x-1i jedna trzecia xy
c)-3x²-y²
d)-x
e)-3x+ 3 i jedna druga
f)-6ab-4a
ZAD2
a)2a-b
b)x-4
c)x+1
d)-x-4+x-5=1
e)1-t-p-t+2=3-p-2t
f)y-2-2y-4=-y-6
ZAD3
a)4b-2a
b)x+1-y
c)kx-6ny
d)2a-ab
e)2.9x²-3,9x
ZAD4
a)xyz+yz+abc
b)3s²t-2st²
c)xyz²
2 4 2