Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-02T19:09:41+02:00
Faraon – sprawował władzę absolutną. Uważano go za przedstawiciela boga na ziemi.

Najwyższy urzędnik – sprawował rządy w imieniu faraona. Początkowo funkcję tę pełniła jedna osoba, ale z czasem w Dolnym i Górnym Egipcie powołano dwóch najwyższych urzędników.

Kapłani – pełnili nie tylko funkcje religijne, lecz zarządzali ogromnymi majątkami należącym do świątyń. Prowadzili jak na tamte czasy zaawansowane badania naukowe. Mieli również duży wpływ na politykę państwa.

Urzędnicy – byli wykształceni i posiadali rzadką jak wówczas umiejętność pisania i liczenia. Stanowisk urzędniczych nie dziedziczono, a ich piastowanie nie zależało od pochodzenia społecznego kandydata.

Rzemieślnicy – wytwarzali narzędzia, ceramikę, ubrania oraz przydatne przedmioty w życiu codziennym. Niektórzy zajmowali się produkcją towarów luksusowych, a inni uczestniczyli w budowie świątyń i grobowców faraonów.

Żołnierze – byli rekrutowani spośród egipskich chłopów i rzemieślników. Niekiedy faraonowie wynajmowali wojowników również z sąsiednich krajów. Podstawę armii egipskiej stanowiła piechota.

Chłopi – tworzyli najliczniejszą grupę społeczną w Egipcie. Zajmowali się uprawą ziemi dzierżawionej od faraona lub kapłanów. W okresie przerw w pracach polowych byli zatrudniani na wielkich budowach.

Niewolnicy – stanowili w Egipcie stosunkowo nieliczną grupę. Nie posiadali żadnych praw, należeli do faraona lub bogatych Egipcjan. Byli zazwyczaj jeńcami wziętymi do niewoli przez armię egipskiego władcy.
6 5 6