>>>FUNKCJA LINIOWA<<<
Zad.1. Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej 3y+5x-4=0
---------------------------------------------------------------------------
zad.2. Ile jest równa wartość funkcji y=⅔x+3 dla x=-6?
---------------------------------------------------------------------------
zad.3. A=(-3,-2),B=(-3,4),C=(1½,4)
a).Napisz równania prostych zawierających boki prostokąta ABCD.
b).Wyznacz współrzędne wierzchołka D.
----------------------------------------------------------------------------
zad.4.K=(-4,-1),L=(3,0),M=(-1,2).
a).Wyznacz brakujący wierzchołek równoległoboku KLMN
b).Oblicz obwód równoległoboku KLMN
c). Wyznacz środek odcinka KM.
--------------------------------------------------------------------------------
zad.5. A=(-3,0),B=(-1,-4),C=(2,1)
a). Napisz równanie prostej zawierającej wysokość tego trójkąta poprowadzoną do boku AB.
b). Punkt C jest środkiem odcinka BK. Oblicz współrzędne punktu K.
c). Wyznacz brakującą współrzędną punktu D=(3,y) tak aby punkty A,B,D były współliniowe.
------------------------------------------------------------------------------------------
zad.6. f(x)=-2(3m+4)x-4 , g(x)=4x-1
a). Oblicz dla jakich wartości m funkcja jest malejąca.
b). Oblicz dla jakich wartości m wykres funkcji f jest prostopadły do wykresu funkcji g.
c). Oblicz dla jakich wartości m wykres funkcji f jest równoległy do wykresu funkcji g.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T20:11:36+01:00
1.
3y+5x-4=0
3y=-5x+4/3
y=-5/3+4/3

a(wspólczynnik kierunkowy_ = -5/3
2.
y=⅔x+3 dla x=-6
y=2/3×6+3
y=4+3
y=7