Zadanie 1
Ułóż zdania z podanymi związkami frazeologicznymi :
Wieżdżac w szranki.
Kruszyc kopie.
Rzucic rękawice.

zadanie 2
Opisz wybrany obyczaj rycerski ( 1 strona tekstu) :
1 ) Ślubowanie damie serca .
2 ) Wzazd wojenny.
3 ) Ratunek od kary śmierci - nakrycie nałęczką.
4 ) Dyskretne wezwanie na pojedynek - uściśnięcie ręki.
5 ) Sąd Boży i obyczaj pozostawania na placu przez zwycięscę.
6 ) Turnieje rycerskie .

Pomocy !!! Na jutro . ! ! Dam naj jak ktoś rozwiąże . !

1

Odpowiedzi

2010-01-25T15:15:51+01:00
Rzuciłem rękawicę mojemu sąsiadowi.
W pojedynku rycerze kruszą kopie.
Ten rycerz wjeżdża w szranki.

3) Od śmierci można było uratować człowieka poprzez nakrycie mu głowy nałęczką. Panna miała wtedy za niego wyjść, a on był zwalniany z kary śmierci.
5 2 5