ZADANIE 1
Uporządkuj 16 symboli pierwiastków chemicznych należących do trzech grup układu okresowego. Uporządkuj je, wpisując symbole w odpowiednie miejsca.

SYMBOLE: Li, Pb, P, Cs, Ge, Sn, Bi, Sb, K, Fr, N, Rb, Si, C, Na
a)litowce-.............
b)węglowce-...........
c)azotowce-...........

ZADANIE 2
Podaj znaczenie elektronów walencyjnych.

2

Odpowiedzi

2010-01-25T15:15:59+01:00
ZADANIE 1
a)litowce-Li, Na, K, Cs, Rb, Fr
b)węglowce-C, Si, Ge, Sn, Pb
c)azotowce-N, P, Bi, Sb

ZADANIE 2
Elektrony walencyjne są najbardziej oddalone od jądra atomu.
Biorą też udział w tworzeniu wiązań chemicznych, dzięki któremu atomy mogą się ze sobą łączyć.

Licze na naj ;)
6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T15:23:58+01:00
Litowce to: Li, Cs, K, Fr, Rb, Na
Węglowce to: C, Si, Ge, Sn, Pb
Azotowce to: Bi, Sb, P, N

zad2)
Elektrony walencyjne to elektrony krążące na ostatniej powłoce zwanej walencyjną.
Elektrony walencyjne odpowiadają za właściwości chemiczne pierwiastka oraz za niektóre właściwości fizyczne.
4 3 4