1.Uzupełnij równania reakcji. Przedstaw je w formie cząsteczkowej i jonowej.
a) Mg(OH)₂+HCL→
b) CaCl₂+AgNO₃→
2.Ułóż równania reakcji hydrolizy oraz określ odczyn roztworów soli:
a) Fe(NO₃)₂
b) NaF
3.Podaj wzory wymienionych związków i napisz równania ich dysocjacji.
a) kwas siarkowy (IV)
b) siarczek żelaza (III)
c) wodorotlenek wapnia
d) azotan (V) glinu
4.Ułóż równania reakcji tlenków lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi
a) MgO+H₂O→
b) N₂O₃+H₂O→
c) ZnO+H₂O→
d) CO+H₂O→
e) Na₂+H₂O→
f) CO₂+NaOH→
g) ZnO+H₂S→
h) K₂O+Ca(OH)₂→
Musi być wszystko!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T16:00:47+01:00
1.Uzupełnij równania reakcji. Przedstaw je w formie cząsteczkowej i jonowej.
a) Mg(OH)₂+ 2HCL→ MgCl₂ + 2H₂O
Mg²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ → Mg²⁺ + 2Cl⁻ +2OH⁻
H⁺ + OH⁻ →OH⁻
b) CaCl₂+ 2AgNO₃→ 2AgCl + Ca(NO₃)₂
Ca²⁺ + 2Cl⁻ + 2Ag⁺ + 2NO⁻ →2AgCl + Ca²⁺ + 2NO₃⁻
2Ag⁺ + 2Cl⁻→2AgC
2.Ułóż równania reakcji hydrolizy oraz określ odczyn roztworów soli:
a) Fe(NO₃)₂ + 2H₂O → 2HNO₃ + Fe(OH)₂
Fe²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H₂O → 2H⁺ +2NO₃⁻ + Fe(OH)₂
Fe²⁺ + 2H₂O → 2H⁺ + Fe(OH)₂
Hydroliza kationowa - odczyn kwaśny (pH<7)
b) NaF + H₂O → HF + NaOH
Na⁺ + F⁻+ H₂O → HF + Na⁺ + OH⁻
F⁻+ H₂O → HF + OH⁻
Hydroliza anionowa - odczyn zasadowy (pH>7)
3.Podaj wzory wymienionych związków i napisz równania ich dysocjacji.
a) kwas siarkowy (IV) - H₂SO₃
H₂SO₃ →2H⁺ + SO₃²⁻
b) siarczek żelaza (III)- Fe₂S₃
Fe₂S₃→2Fe³⁺ + 3S²⁻
c) wodorotlenek wapnia- Ca(OH)₂
Ca(OH)₂→Ca²⁺ + 2OH⁻
d) azotan (V) glinu - Al(NO₃)₃
Al(NO₃)₃→ Al³⁺ + 3NO₃⁻
4.Ułóż równania reakcji tlenków lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi
a) MgO+H₂O→Mg(OH)₂
b) N₂O₃+H₂O→HNO₂
c) ZnO+H₂O→ nie zachodzi
d) CO+H₂O→nie zachodzi
e) Na₂+H₂O→źle zapisałeś reakcje. Na₂? Chyba chodziło Ci o Na₂O
Na₂O+H₂O→2NaOH
f) CO₂+NaOH→Na₂CO₃
g) ZnO+H₂S→ ZnS + H₂O
h) K₂O+Ca(OH)₂→nie zachodzi