Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T15:51:34+01:00
40-2⁴/₇:[-0,12+(-¾):12,5]×(-1,4)=
40 - 2⁴/₇:[-0,12 - 0,06] + (- 1,4)=
40- 2⁴/₇ : ( - 0,18) × ( -1,4)=
40 - ¹⁸/₇ × ¹⁰⁰/₁₈ × ⁷/₅= 40 - ¹/₅= 39 ⁴/₅

zad 1
Do liczby -12,5 dodaj iloczyn liczb 4¹/₃ i -3,9.
-12,5 + [4¹/₃× ( - 3,9)]=-12,5- 16,9=- 29,5
zad.2
Do liczby -10,6 dodaj iloczyn liczb 4 i 1¹/₅.
- 10,6 + ( 4×1⅕)= - 10,6 + 4.8 = 15,4
prosze :D