Odpowiedzi

2010-01-25T15:27:07+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T15:27:23+01:00
Postanowienia Konstytucji 3 Maja
Religia
Religia katolicka została utrzymana jako religia panująca a przejście na inne wyznanie miało być karane. Jednak zagwarantowano wolność wyznawcom innych religii i obrządków.
Szlachta ziemianie
Potwierdzono prawa szlachty
Zagwarantowano prawa własności, bezpieczeństwa, wolności
Zobowiązano szlachtę do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej
Mieszczanie
Zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość skazania bez wyroku sądowego)
Chłopi włościanie
Chłopów otoczono opieką prawa i państwa.
Zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.
Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych
Wprowadzono trójpodział władzy.
Rzeczpospolitą ogłoszono monarchią konstytucyjną.
Sejm
Podzielono na dwie izby (poselską i senatorską) z kadencją 2 letnią.
Zniesiono liberum weto konfederacje i wolną elekcję
Posłowie i senatorowie mieli być gotowi do obrad w każdej chwili (tzw. Sejm Gotowy)
Ustanowiono Sejm Konstytucyjny zwoływany co 25 lat mogący zmienić konstytucje.
Król i rząd
Władza królewska miała być dziedziczna.
W skład Straży Praw (rządu) wchodził król i pięciu ministrów.
Ministrów powoływał król lecz zwolnić ich mógł jedynie Sejm.
Król został głową Straży Praw
Król nie był odpowiedzialny prawnie ani konstytucyjnie ale jego decyzje wymagały akceptacji ministrów.

1 5 1
2010-01-25T15:27:49+01:00
Http://www.sciaga.pl/tekst/67734-68-konstytucja_3_maja_postanowienia_reformy_sejmu_ugrupowania

Wszystko dokładnie opisane nic nie trzeba się doszukiwać:)
Pozdrawiam.
1 5 1