1.
Suma dwóch liczb wynosi 22. Jeśli jedną z nich powiększymy 3 razy, a drugą zmniejszymy o 2, to otrzymamy liczby równe. Jakie to o liczby ?
2.
Obwód prostokąta wynosi 42, a szerokość stanowi 75% długości. Oblicz pole tego prostokąta.

proszę o rozwiązania wdł. układu równań .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T15:29:46+01:00
1)x+y=22
3x=y-2
x+y=22
3x-y=-2
4x=20
x=5
podstawiamy x=5 do rónania
5+y=22
y=17
pierwsza liczba to 5, druga 17
2010-01-25T15:33:21+01:00
X+y=22
3x=y-2

y=22-x
y=3x+2

3x+2=22-x
4x=20
x=5
y=3*5+2=17

Zad.2
2a+2b=42
a+b=21

a=a
b=0,75 a = 3/4a

a+b=21
a+3/4a=21

7/4a=21
7a=84
a=12
b=12*(3/4)=9