Odpowiedzi

2010-01-27T19:45:09+01:00
Jan Paweł II przyjechał do Polski i nie bał się głośno wyrazić swojego zdania na temat Komuny. Do ludzi docierały informacje tylko dla nich wygodne, te złe, były ocenzurowane. Wybory polityczne były z góry przesądzone. Ludzie nie mieli żednego wpływu na wybór władzy. On otworzył ludziom oczy. Łamano takie zasady jak: nietylaklność i wolność osobista, wolność słowa, prawo pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, wyrażania własnych poglądów.