Odpowiedzi

2010-01-25T15:41:57+01:00
Aby móc zmieniać otaczający nas świat, musimy zacząc od samych siebie. Każdy, bowiem młody człowiek może zmieniać świat. Od niego samego zależy, jaki będzie tego skutek. Młodzieniec, opisany w Ewangelii według św. Piotra pyta Jezusa: co, mam uczynić, aby otrzymać życie wieczne. Analizując ten fragment Pisma Świętego, Jan Paweł II w Liście do Młodych, pisze, że pytanie to ma nie tylko dosłowne znaczenie. Młody człowiek, pyta równocześnie o to, co ma uczynić, aby życie jego pisiadało pełną wartość i pełny sens. Chrystus w odpowiedzi wymienia przykazania Dekalogu. Oznacza to, że przemiany siebie. wewnętrznego siebie można dokonać tylko i wyłącznie przez przestrzeganie przykazań Bożych.