ZAD.1

W rombie dłuższą przekątną skrócono o 20%, a krótszą o wydłużono o 20%,tak ,że pole rombu jest o 8cm kwadratowych mniejsze niż pole rombu przed zmianą. oblicz pole otrzymanego rombu.
zad.2

w ciągu 3 godz.samolot przeleciał z wiatrem 1134 km.Lecąc pod wiatr z taką samą prędkością,samolot przeleciał w ciągu 1 godz 342 km.Jaka jest prędkość własna samolotu , a jaka wiatru ?

zad.3

Jeżeli do liczby dwucyfrowej dodamy potrojoną cyfrę jej jedności , to otrzymamy 44. Jeżeli do liczby o przestawionych cyfrach odejmiemy pięciokrotną cyfrę dziesiątek pierwszej liczby, to otrzymamy 52.Znajdź tę liczbę.

Te zadania są z równań i układów równań.

Proszę o napisanie całego zadania,a nie tylko rozwiązania.

Daje dużo punktów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T15:52:56+01:00
Zadanie 1
a - pierwotna długość pierwszej przekątnej
b - pierwotna długość drugiej przekątnej

P = ab/2
ab/2 = 8 + (a + 20%a)(b - 20%b)/2 |*2
ab = 16 + 1,2a*0,8b
ab = 16 + 0,96ab
0,04ab = 16
ab = 400
(a + 20%a)(b - 20%b)/2 = 0,96ab/2 = 0,48ab = 192


zadanie 2
vs - prędkość samolotu
vw - prędkość wiatru

vs + vw = 1134 km / 3 h = 378 km / 1 h
vs - vw = 342 km / 1 h

dodając stronami:
2vs = 720 km / 1 h
vs = 360 km / h
vw = 378 km / h - vs = 18 km /h


zadanie 3
a - cyfra jedności
b - cyfra dziesiątek
10b + a - nasza liczba
10a + b - liczba po przestawieniu cyfr

10b + a + 3a = 44
10a + b - 5b = 52

10b + 4a = 44 => 2a = 22 - 5b
10a - 4b = 52

5(22 - 5b) - 4b = 52
110 - 25b - 4b = 52
29b = 58
b = 2
2a = 22 - 5*2 = 12
a = 6

10b + a = 26

jak masz pytania to pisz na pw
1 5 1