Pocisk o masie 0,2 kg leci poziomo z prędkością 500 m/s i przebija stojące drzewo o średnicy 40 cm po przebiciu drzewa man on prędkość o wartości 100 m/s
a)oblicz pracę wykonaną przez pocisk podczas przebijania drzewa,
b) oblicz średnią wartość siły oporu

Proszę o uzasadnienie.
Daje najlepsze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T17:51:39+01:00
Dane:
m = 0,2 kg
V₁ = 500 [m/s]
V₂ = 100 [m/s]
d = 40 cm = 0,4 m
Rozw.;
Praca podczas przebicie drzewa jest równa ubytkowi energii kinetycznej pocisku (część energii kinetycznej pocisku poszło na wykonanie pracy) czyli
W = ΔEk
W = Ek₁ - Ek₂
W = m×V₁²/2 - m×V₂²/2
W = m × (V₁²-V₂²) /2 = 0,2 kg [(500 [m/s])² - (100 [m/s])²] / 2 =
= 24000 J
W = F × d
F = W/d = 24000 J / 0,4m = 60 000 N
9 4 9