Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:23:00+01:00
Rzetelna analiza posiadanych zasobów ludzkich i finansowych jest okazją do ponownego rozważenia decyzji o kandydowaniu w najbliższych wyborach samorządowych bądź parlamentarnych.

Należy określić:

* Jakimi środkami finansowymi obecnie dysponujemy?
* Jakie środki finansowe mamy szansę pozyskać?
* Ilu mamy współpracowników i w jakim charakterze oni pracują, np. czy są to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy może wolontariusze?
* Ilu współpracowników mamy szansę pozyskać?

Pamiętajmy o realistycznej ocenie sytuacji!

Następnie posiadane i możliwe do zdobycia zasoby porównajmy z nakładami, jakich będziemy potrzebować, aby zrealizować to, co wcześniej już ustaliliśmy:

* cele kampanii wyborczej, np. zwycięstwo w wyborach oraz zwiększenie ogólnej liczby głosów oddanych na nasze ugrupowanie,
* zmniejszenie skali oddziaływania czynników negatywnych tj. popularność kontrkandydata – obecnego burmistrza – wśród mieszkańców,
* pełne wykorzystanie czynników pozytywnych tj. nasza kompetencja i przygotowanie do pracy na stanowisku burmistrza, poparcie lokalnych przedsiębiorców, silny zespół doświadczonych współpracowników,
* dotarcie do wybranych grup wyborców tj. przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów, osoby zainteresowane przyciągnięciem do miasta zagranicznych inwestorów,
* popularyzacja tematu kampanii – np. zagranicznych inwestycji w mieście i rozwoju przedsiębiorczości.

Trzeba pamiętać o ograniczeniach wynikających z ordynacji wyborczej:

* limit wydatków na kampanię wyborczą kandydata na prezydenta – 500.000 zł, i odpowiednio
* kandydatów na radnych gmin do 20 tys. mieszkańców – 750 zł,
* kandydatów na radnych gmin powyżej 20 tys. mieszkańców oraz kandydatów na radnych dzielnic miasta stołecznego Warszawa – 1 tys. zł,
* kandydatów na radnych w powiatach – 2 tys. zł,
* kandydatów na radnych w sejmikach wojewódzkich – 5 tys. zł,
* kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 500 tys. mieszkańców – kwota będąca iloczynem liczby mieszkańców i kwoty 50 gr.,
* kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 500 tys. mieszkańców – kwota będąca iloczynem 500 tys. mieszkańców i 50 gr. powiększona o iloczyn nadwyżki ponad 500 tys. mieszkańców i 25 gr.