Niebieskawy, galaretowaty osad powstały w wyniku przeprowadzanego doświadczenia odsączano. Następnie ogrzano go i uzyskano czarny proszek, który nie rozpuszczał się w wodzie , natomisat roztwarzał się w kwasie siarkowym(VI), dając roztwór błekitnej barwy. Odpowiedz, czy galaretowatym osadem jest wodorotlenek miedzi(II) czy też wodorotlenek żelaza(III). Napisz równania reakcji, zaznaczając w nich substancje opisane w zadaniu ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T23:26:29+01:00
Chodzi o wodorotlenek miedzi(II) Cu(OH)2

ogrzewanie:
Cu(OH)2 ---temp.---> CuO + H2O
Tlenek miedzi (II) to czarny proszek.

reakcja z kwasem:
CuO + H2SO4 ----> CuSO4 + H2O
Siarczan (VI) miedzi (II) to roztwór błekitnej barwy.
2 5 2