Przetłumaczcie mi ten tekst na polski ale nie z translatora..plis:
I have lost, and lately, these
Many dainty mistresses :
Stately Julia, prime of all :
Sappho next, a principal :
Smooth Anthea for a skin
White, and heaven-like Chrystalline :
Sweet Electra, and the choice
Myrrha for the lute and voice :
Next Corinna, for her wit,
And the graceful use of it :
With Perilla : all are gone ;
Only Herrick's left alone
For to number sorrow by
Their departures hence, and die.

I drugi:

The last of last words spoken is, Good-bye -
The last dismantled flower in the weed-grown hedge,
The last thin rumour of a feeble bell far ringing,
The last blind rat to spurn the mildewed rye.

A hardening darkness glasses the haunted eye,
Shines into nothing the watcher's burnt-out candle,
Wreathes into scentless nothing the wasting incense,
Faints in the outer silence the hunting-cry.

Love of its muted music breathes no sigh,
Thought in her ivory tower gropes in her spinning,
Toss on in vain the whispering trees of Eden,
Last of all last words spoken is, Good-bye.

3

Odpowiedzi

2010-01-25T15:57:52+01:00
Zgubiłem, a ostatnio te
Wiele pań przysmak:
Arystokratyczny Julia, premierów wszystkich:
Safona następnie główny:
Smooth Anthea dla skóry
Białe i niebieskie jak Chrystalline:
Sweet Electra, a wybór
Myrrha na lutnię i głosem:
Następna Corinna, za dowcip,
I wdzięku wykorzystanie:
Z Poręcz: wszystkie zostaną usunięte;
Tylko Herrick to sam
Albowiem smutek numer
Ich wyjazdy stąd i umrzeć.Ostatnio ostatniej wypowiedzi jest, Good-bye --
Ostatnio zlikwidowane kwiat weed-grown hedgingowych,
Ostatnio cienkie pogłoskę o słabym dzwon daleko dzwonka,
Ostatnio ślepy szczur do gardzić pleśń żyta.

Okulary ciemności utwardzania straszy oka,
Świeci się w nicość Watcher's wypalonych świec,
Wieńców pod bezwonne nic kadzidła tracić,
Mdleje w zewnętrznym milczeniu leśnym płakać.

Miłość jego wyciszenie muzyki tchnie, nie wzdycham,
Myśli w jej gropes wieży z kości słoniowej w jej przędzenia,
Toss na próżno szept drzew Edenu
Ostatni wszystkie ostatnie słowa wypowiedziane jest, Good-bye.
2010-01-25T16:02:36+01:00
Zgubiłem, a ostatnio te
Wiele pań przysmak:
Arystokratyczny Julia, premierów wszystkich:
Safona następnie główny:
Smooth Anthea dla skóry
Białe i niebieskie jak Chrystalline:
Sweet Electra, a wybór
Myrrha na lutnię i głosem:
Następna Corinna, za dowcip,
I wdzięku wykorzystanie:
Z Poręcz: wszystkie zostaną usunięte;
Tylko Herrick to sam
Albowiem smutek numer
Ich wyjazdy stąd i umrzeć.


Ostatnio ostatniej wypowiedzi jest, Good-bye --
Ostatnio zlikwidowane kwiat weed-grown hedgingowych,
Ostatnio cienkie pogłoskę o słabym dzwon daleko dzwonka,
Ostatnio ślepy szczur do gardzić pleśń żyta.

Okulary ciemności utwardzania straszy oka,
Świeci się w nicość Watcher's wypalonych świec,
Wieńców pod bezwonne nic kadzidła tracić,
Mdleje w zewnętrznym milczeniu leśnym płakać.

Miłość jego wyciszenie muzyki tchnie, nie wzdycham,
Myśli w jej gropes wieży z kości słoniowej w jej przędzenia,
Toss na próżno szept drzew Edenu
Ostatni wszystkie ostatnie słowa wypowiedziane jest, Good-bye.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T16:22:40+01:00
Zgubiłem, a ostatnio te
Wiele pań przysmak:
Arystokratyczny Julia, premierów wszystkich:
Safona następnie główny:
Smooth Anthea dla skóry
Białe i niebieskie jak Chrystalline:
Sweet Electra, a wybór
Myrrha na lutnię i głosem:
Następna Corinna, za dowcip,
I wdzięku wykorzystanie:
Z Poręcz: wszystkie zostaną usunięte;
Tylko Herrick to sam
Albowiem smutek numer
Ich wyjazdy stąd i umrzeć.Ostatnio ostatniej wypowiedzi jest, Good-bye --
Ostatnio zlikwidowane kwiat weed-grown hedgingowych,
Ostatnio cienkie pogłoskę o słabym dzwon daleko dzwonka,
Ostatnio ślepy szczur do gardzić pleśń żyta.

Okulary ciemności utwardzania straszy oka,
Świeci się w nicość Watcher's wypalonych świec,
Wieńców pod bezwonne nic kadzidła tracić,
Mdleje w zewnętrznym milczeniu leśnym płakać.

Miłość jego wyciszenie muzyki tchnie, nie wzdycham,
Myśli w jej gropes wieży z kości słoniowej w jej przędzenia,
Toss na próżno szept drzew Edenu
Ostatni wszystkie ostatnie słowa wypowiedziane jest, Good-bye.