Układy równań


1.
Rafał wpłacił 300 zł do banku. Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 12%. Ile pieniędzy wraz z odsetkami będzie miał po 9 miesiącach , zakładając , że oprocentowanie nie ulegnie zmianie?

2. Obwód prostokąta jest równy 80 cm. Jeżeli jeden bok zwiększymy o 25% a drugi zmniejszymy o 6 cm, to obwód się nie zmieni. Oblicz pole tego prostokąta.

3. Chłopiec ma monety po 50 gr i po 20 gr, razem 27 sztuk. Monety mają łączną wartość 8.70 zł. Ile monet po 50 gr , a ile po 20 gr ma chłopiec?

2

Odpowiedzi

2010-01-25T16:05:18+01:00
Zad 1.
300zł -wpłacił do banku
12% rocznie
1% miesięcznie
9 miesięcy= 9% oprocentowanie
9%=0,09
300zł*0,09=27zł
300zł+27zł=327złNajlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T16:05:24+01:00
1. 300zł * 12% = 36zł
36zł :12(miesiące) = 3zł
9 * 3zł = 27 zł
300zł +27zł = 327zł

2. 2a + 2b = 80cm
2* 75%a + 2* (b-6) = 80cm
a+b= 40 cm
75%a + b-6 = 40cm
75%a + b = 46cm

a+b=40
75%a + b= 46
a+b=40
-75%a - b = -46
-------------------------------
-25%a = -6 | *(-1)
25%a = 6 | *4
a = 24

a+b = 40
b = 40 - 24
b = 16

P=a*b
P = 24*16 =384


3. będzie 11 monet 50gr i 16 monet 20gr
1 1 1