Odpowiedzi

2009-10-02T20:43:05+02:00
1. Józef Piłsudski, Gabriel Narutowicz, Maciej Rataj, Stanisław Wojciechowski, Ignacy Mościcki, Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Bernard Raczyński, Kazimierz Sabbat, Ryszard Kaczorowski, Bolesław Bierut, Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński.
2. * Ministerstwo Edukacji Narodowej
* Ministerstwo Finansów
* Ministerstwo Gospodarki
* Ministerstwo Infrastruktury
* Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
* Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
* Ministerstwo Obrony Narodowej
* Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
* Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
* Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
* Ministerstwo Skarbu Państwa
* Ministerstwo Sportu i Turystyki
* Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
* Ministerstwo Spraw Zagranicznych
* Ministerstwo Sprawiedliwości
* Ministerstwo Środowiska
* Ministerstwo Zdrowia
Nie jestem tego wszystkiego pewien do końca ale powinno być dobrze.
Najlepsza Odpowiedź!
  • sok
  • Rozwiązujący
2009-10-02T20:50:35+02:00
7 października 1918 - 14 listopada 1918
Rada Regencyjna i Józef Piłsudski
jako Naczelny Dowódca Wojsk Polskich

14 listopada 1918 - 22/29 listopada 1918
Józef Pilsudski1.jpg Józef Piłsudski - sprawował urząd głowy państwa, jako Regent Królestwa Polskiego[2] i Naczelny Dowódca Wojsk Polskich

22/29 listopada 1918 - 19 lutego 1919
Józef Piłsudski - sprawował urząd głowy państwa jako Tymczasowy Naczelnik Państwa.

20 lutego 1919 - 11 grudnia 1922
Józef Piłsudski - sprawował urząd głowy państwa jako Naczelnik Państwa

11 grudnia 1922 - 16 grudnia 1922
Gabriel Narutowicz

16 grudnia 1922 - 22 grudnia 1922
Maciej Rataj - pełnił obowiązki prezydenta RP jako marszałek Sejmu

Józef Piłsudski - wybrany 31 maja 1926 przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta RP, nie przyjął urzędu.

4 czerwca 1926 - 30 września 1939
Ignacy Mościcki

30 września 1939 - 6 czerwca 1947 (do 5 lipca 1945 roku Prezydent i Rząd RP na uchodźstwie posiadały pełne uznanie międzynarodowe)
Władysław Raczkiewicz

9 czerwca 1947 - 7 kwietnia 1972
August Zaleski - sprawował swój urząd, nie licząc się z upływem kadencji, której koniec przypadał w 1954 roku

9 kwietnia 1972 - 24 marca 1979
Stanisław Ostrowski

8 kwietnia 1979 - 8 kwietnia 1986
Edward Bernard Raczyński

8 kwietnia 1986 - 19 lipca 1989
Kazimierz Sabbat

19 lipca 1989 - 30 grudnia 1989
Wojciech Jaruzelski - prezydent PRL

31 grudnia 1989 - 22 grudnia 1990
Wojciech Jaruzelski

22 grudnia 1990 - 22 grudnia 1995
Lech Wałęsa

23 grudnia 1995 - 23 grudnia 2005
Aleksander Kwaśniewski

23 grudnia 2005 - obecnie sprawuje urząd
Lech Kaczyński

MINISTERSTWA
* Ministerstwo Edukacji Narodowej
* Ministerstwo Finansów
* Ministerstwo Gospodarki
* Ministerstwo Infrastruktury
* Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
* Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
* Ministerstwo Obrony Narodowej
* Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
* Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
* Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
* Ministerstwo Skarbu Państwa
* Ministerstwo Sportu i Turystyki
* Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
* Ministerstwo Spraw Zagranicznych
* Ministerstwo Sprawiedliwości
* Ministerstwo Środowiska
* Ministerstwo Zdrowia
3 3 3