Proszę o dopisanie symboli i jednostek do podanych wielkości fizycznych:
napięcie,natężenie,opór,moc,siła,praca,czas,prędkosc,przyspieszenie,droga,szybkośc,ciśnienie,ładunek,pęd ciała,gęstośc,energia,objętośc,ciepło,ciepło właściwe,ciepło topnienia,opór właściwy,częstotliwośc,okres drgań.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T16:32:30+01:00
Napięcie U [V] volt
natężenie I [A] amper
opór R [om]
moc P [W] wat
siła F [N] niuton
praca W [J] dżul
czas t [s] sekunda
prędkość v [m/s] metr na sekundę
przyspieszenie a [m/s2] metr przez sekunde do kwadratu
droga s [m] metr
szybkość v [m/s] metr przez sekunde
ciśnienie p [Pa] paskal
ładunek ?
pęd p [kg*m/s] kilogram razy metr przez sekunde
gęstość d [kg/metr sześcienny] kilogram przez metr sześcienny
energia E [kg*m do kwadratu przez s do kwadratu] kilogram razy metr do kwadratu przea sekunde do kwadratu
ogjętość ?
ciepło właściwe c i pod tym małe w [J/kg* stopnie C] dżul przez kilogram razy stopnie cencjusza

ciepło topnienia q i małe t w indeksie [J/kg] dżul przez kilogran
opór właściwy p[om*metr do kwadratu/m]
częstotliwość f [H] herc
okres drgań T [?]2010-01-25T16:35:15+01:00
Napięcie [1V] wolt
natężenie [1A] amper
opór [1Ω]
moc [1 W] Wat
siła [1N] niuton
praca [1J] dżul
czas [1s] sekunda
prędkosc[1m/s] metr na sekundę
przyspieszenie[1m/s²] metr na sekundę do kwadratu
droga[1m]
szybkośc[1mol/s] mol na sekundę
ciśnienie[1Pa] Paskal
ładunek[1C] kulomb
pęd ciała[1kg×m/s] kilogram x metr na sekundę
gęstośc[1kg/dm³] kilogram na decymetr sześcienny
energia[1J] dżul
objętośc[m³] metr sześcienny
ciepło [1J] dżul
ciepło właściwe[1J/kg ×K] Dżul na kilogram x Kelwin
ciepło topnienia[1j/kg] dżul na kilogram
opór właściwy[Ω·m] om razy metr
częstotliwośc[1hz] hertz
okres drgań[1s] sekunda