Kto zrobi szybko i dobrze dostaje NAJLEPSZA:P !!!


1. Jaki jest ciężar skrzyni 250kg ? przyspieszenie ziemskie ma wartośc g=10 metra przez sekunde kwadrat.


2.Jaki ciężar bedzie miało ciało o masie 8 kg na ziemi,a jaki na Księżycu ? przyspieszenie ciała na powierchni ziemi wynosi 9,81 N przez kg. A na powierzchni księżyca 1,62 N przez kg.
3. Jaka objętośc będzie miał lód uzyskany poprzez zamrożenie 0,51 l wody? gęstosc wody wynosi 1 g przez cm szescienny a gestosc lodu w przyblizeniu jest równa 0,9 g przez cm szescienny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T16:21:52+01:00
Zad. 1)
Q-ciężar
m-masa
g-przyspieszenie grawitacyjne (grawitacja)

wzór: Q=m*g
Q=?
m=250kg
g=10m/s²

Q=250kg*10m/s²
Q=2500N
Odp. Ciężar tej skrzyni wynosi 2500 N.

zad. 2)
na ziemi:
Q=?
m=8kg
g=9,81m/s² (to to samo co "N przez kg")

Q=8kg*9,81m/s²
Q=78,48N

na księżycu:
Q=?
m=8kg
g=1,62m/s²

Q=8kg*1,62m/s²
Q=12,96N

zad. 3)
0,51l=0,51dm³=510cm³
m=V*d
m=510cm³*0,9g/cm³
m(lodu)=459g=0,459kg

V(objętość)=?
m(masa)=0,459kg
d(gęstość)=0,9g/cm³=0,0009kg/cm³

V=m/d
V=0,459kg/0,0009kg/cm³
V=510cm³

mam nadzieję że pomogłam :)
1 5 1