Odpowiedzi

2009-04-06T22:26:35+02:00
Wykreślam proste w układzie współrzędnych. Otrzymuję trójkąt o wierzchołkach: a(2;2) b(0;4) c(0;-2).
Za podstawę trójkąta przyjmuję odcinek bc= 6 jednostek, a wysokość poprowadzona z punktu a ma 2 jednostki.
Obliczam pole
P = ½ah
P = ½×6×2
P= ½×12
P= 6 jednostek²