Przetlumacz na jezyk niemiecki:


Zaproszenie!

Anna Kowalska i Piotr Nowak mają zaszczyt zaprośić Katarzynę i Pawła Szczepańskich na swój ślub oraz wesele. Uroczystość odbędzie się 14.02.2010 o godzinie 17:00 w Kosciele imienia Św. Pawła przy ulicy wiejskiej w Radomiu. Dalsza część będzie miała miejsce w Hotelu "Gromada" przy ul. Narutowicza.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 7.02.2010r.

Anna Kowalska i Piotr Nowak

3

Odpowiedzi

2010-01-25T16:09:57+01:00
Einladung!
Anna Kowalska, und Peter Nowak freuen uns, Katharina und Paul Szczepańskich für Ihre Hochzeit und Hochzeit einzuladen. Die Preisverleihung findet am 14.02.2010 um 17:00 Uhr findet im Namen des Heiligen Kirche. Paul Street Dorf in Radom. Follow-up findet im "Gromada" Hotel Street. Narutowicza. Bitte bestätigen Sie Ihre Ankunft 7.02.2010r.
Anna Kowalska und Peter Nowak
1 5 1
2010-01-25T16:13:29+01:00
Die Schmiede Anna und Peter Nowak haben eine Ehre zaprośić Katharina und Paul Szczepańskich zu seiner Trauung sowie der Hochzeit. Die Feier wird stattfinden 14.02.2010 um die Stunde 17: 00 in Kosciele des Vornamens Św. Pauls an der Land Straße in Radomiu. Der fremdere Teil wird in einem Hotel geschehen die "Schar" bei der Str. des Narutowicz. Wir bitten um das in 7.02.2010r anzukommen Bestätigen. Die Schmiede Anna und Peter Nowak
  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T16:14:37+01:00
Einladung!

Anna Kowalska und Peter Nowak freuen uns: Katharina und Paul Szczepańskich für Ihre Hochzeit und Hochzeit einzuladen. Die Zeremonie beginnt am 14.02.2010 um 17:00 Uhr im die Kirche Namen St. Paul auf Street Dorf in Radom. Dann herzlich willkommen im Hotel "Gromada" im Street Narutowicza.Bitte bestätigen Sie Ihre Ankunft in 7.02.2010r.