Uzupełnij równania reakcji chemicznych.
A)....+....---> ... (CH3COO)2Ca+.. H2O
B)...C3H7COOH+...---> C+ H20
C)...+...--> HCOONa+... H2O
D)..C2H5COOH+...---> CO+...
E).. HCOOH+.. MgO--->....+...
F)...+...LiOH---> ... C15H31COOLi+..
G)....+....K2O-->.. C3H7COOk+...
H)....+....--->... (HCOO)2Zn

J)C2H5COOH+.... Mg(OH)2--> .... +...
K)...C3H7COOH+...--->... CO2+...

1

Odpowiedzi