1.Do cylindra miarowego o masie 150g wlano 50 cm3 wody, a następnie wrzucono kilka monet, które spowodowały podniesienie się poziomu wody w cylindrze, wzrost objętości o 2 cm3. Cylinder wraz z zawrtością zważono i okazało się, że jego masa wynosi 205,4g. Z jakiego metalu były wykonane monety?

Dane:
Rozwiązanie:
Szukane:
Odpowiedź:

2. Uczeń otrzymał dwie, podobnie wyglądające, metalowe kostki. Obie miały kształt sześcianu o krawędzi 2 cm. Po zważeniu okazało się, że ich masy różnią i wynoszą kolejno:
masa I kostki= 21,6g
masa II kostki= 13,9g

Zidentyfikuj te metale, obliczając gęstość substancji, z których wykonano kostki i porównując wyniki z danymi zamieszczonymi w podręczniku.

Substancja 1.
Dane:
Szukane:
Wzór:
Rozwiązanie:
Odpowiedź:

Substancja 2.
Dane:
Szukane:
Wzór:
Rozwiązanie:
Odpowiedź:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T13:12:55+02:00
1.
dane:
d=gęstość
d wody=1g/cm3
V wody=50cm3
d monet=2cm3
m cylindra=150g
m2=205,4g
szukane:
d=?
m monet =?

Roazwiązanie:
205,4g-150g=55,4g
d=m/V
m=d*V
m=(1g/cm3)*50cm3
m=50g
55,4g-50g=5,4g
d=m/V
d=5,4g/2cm3
d=2,7
Ta gęstość odpowiada gęstości aluminum
Odp.Monety były wykonane z aluminim.

2.
Substancja 1.
Dane:
m1=21,6g
V=2cm*2cm*2cm=8cm³
Szukane:
d=gęstość
d1=?
Wzór:
d=m/V
Rozwiązanie:
d1=21,6g/8cm³
d1=2,7g/cm³
Odpowiedź:Ta gęstość odpowiada gęstości aluminum.

Substancja 2.
Dane:
m2=13,9g
V=2cm*2cm*2cm=8cm³
Szukane:
d2=?
Wzór:
d=m/V
Rozwiązanie:
d2=13,9g/8cm³
d2=1,7375 g/cm³≈1,74g/cm³
Odpowiedź: Ta gęstość odpowiada gęśtości magnezu.
22 4 22