Rozwiąż układ równań metodą podstawiania;
a) 2x+3y=5(x-3)
4(x+5)-2(y-3)=34
powinno wyjść; x=-1, y=6
b)3x-y/x+2y=2
4(x-2)-3(y+5)=-6
powinno wyjśc; x=5, y=1
c)3(2x+3)-5(3y-2)=22
x-3y/4x-7y=-1
powinno wyjśc; x=-2, y=-1

Gdyby mógłby ktoś to zrobic, to proszę, czekam do 18;30. czekam ;]

1

Odpowiedzi

2010-01-25T16:53:38+01:00
A)
2x+3y=5(x-3)
4(x+5)-2(y-3)=34
2x + 3y = 5x - 15
4x + 20 - 2y + 6 = 34
2x - 5x + 3y = - 15
4x - 2y = 34 - 6 - 20
-2x + 3y = -15 - mnożymy przez 2
4x - 2y = 8
- 4x + 6y = - 30
4x - 2y = 8
dodajemy stronami
4x - 4x - 2y + 6y = - 30 +8
4y = - 22
y = - 22/4 = - 5,5
4x - 2y = 8
4x = 8 - 2 razy - 5,5 = 8 + 11 = 19
x = 19/4 = 4,75
odp
x = 4,75
y = - 5,5
odpowiedzi podane do tego zadania x = - 1,y = 6 są złe
b)
3x-y/x+2y=2
4(x-2)-3(y+5)=-6
3x - y = 2x + 4y
4x - 8 - 3y - 15 = - 6
3x - 2x - y - 4y = 0
4x - 3y = - 6 + 15 + 8
x - 5y = 0 to x = 5y
4x - 3y = 17
4 razy 5y - 3y = 17
20y - 3y = 17
17y = 1
y = 17/17
y = 1
x = 5y = 5 razy 1 = 5
odp
x = 5 , y = 1
c)
3(2x+3)-5(3y-2)=22
x-3y/4x-7y=-1
6x + 9 - 15y + 10 = 22
x - 3y = - 4x + 7y
6x - 15y = 22 - 10 - 9
x + 4x = 7y + 3y
6x - 15y = 3 - dzielimy przez 3
5x = 10y - dzielimy przez 2
2x - 5y = 1
x = 2y
2razy 2y - 5y = 1
4y - 5y = 1
-y = 1
y = - 1
x = 2y = 2 razy - 1 = - 2
odp
x = - 2 , y = -1