Ważne!!Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak rozwiązuje sie zadanie tego typu:
Oblicz drugą przyprostokątną w trójkącie w którym przeciwprostokątna ma 10 cm,jedna przyprostokątna 8cm i wysokość opuszczona na przeciwprostokątną ma 4,8.

Obwód prostokąta jest równy 25cm.Jeden bok jest o 3,5 cm dłuższy od drugiego.Oblicz pole

I ostatnie

Wysokość trapezu jest równa 48mm,krótsza podstawa ma 7 cm a dłuższa podstawa ma 2 dm ile cm2 ma jego pole.ile dm2

Prosze wytłumaczcie mi jak sie robi zadania tego typu ! :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T16:26:43+01:00
Zad.1] drugą przyprostpokatna obliczysz z pitagorasa
a, b to przyprostokątne
c= przeciwprostokątna

c=10cm
a=8cm

b²=c²-a²
b²=10²-8²
b²=100-64
b²=36
b=√36
b=6cm= długosc drugiej przyprostokatnej
zad.2]
a= jeden z boków prostokata
b= drugi bok
b=a+3,5cm
obwód=2a+2b
25cm=2a+2(a+3,5)
25cm=2a+2a+7
25-7=4a
4a=18
a=18:4
a=4,5cm= brugi bok prostokąta
pole=ab=4,5cm×(4,5+3,5)=4,5×8=20cm²
zad.3]
h=48mm=0,48dm
b=7cm=0,7dm
a=2dm
pole=½(a+b)h=½×(2+0,7)×0,48=0,648dm²

w 3 zadaniu nie ma żadnego problemu, wystarczy dane podstawić pod wzór na pole trapezu