Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T16:46:17+01:00
Czasownik modalny 'should' (powinien) używamy do udzielania rad.
V.You should work hard.-Ty powinieneś ciężko pracowac.
?. Should you work hard?- Czy powinienes ciężko pracowac?
X.You shouldn't work hard.-Ty nie powinieneś ciężko pracowac.