Odpowiedzi

2010-01-25T16:28:01+01:00
Przypowiesć o telentach:

Pan wyjeżdżając z miasta powierzył swój majątek sługom, jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2 talenty, zaś trzeciemu 1 talent, każdemu według jego umiejętności. Ten, który dostał najwięcej, czyli 5 talentów puścił pieniądze w obrót i zyskał drugie tyle. Tak też postąpił drugi sługa, pomnożył i zyskał. Jednak trzeci wkopał talent w ziemię i nic nie zyskał. Po powrocie Pan ucieszył się, że dwaj słudzy pomnożyli Jego majątek i nagrodził ich za to,
trzeciego zaś sługę ukarał, ponieważ zmarnował on okazję na wzbogacenie się.

Mam nadzieję, że pomogłam;]
70 4 70