1.Co to za pierwiastki chemiczne korzystając z układu okresowego.Wypisz:Nazwę pierwiastka chem.,Liczba atomowa(porządkowa),liczba protonów w jądrze,liczba elektronów,Numer okresu,numer grupy głównej.Liczba powłok elektronowych,liczba elektronów walencyjnych i Konfigurację elektronową atomu.

a)17 protonó w jądrze
b)liczba powłok elektronowych(2) i walencyjnych elektronów(3)
c)nazwa pierwiastka:Siarka
d)Nazwa pierwiastka:Selen

PS.Bardzo szybko odpowiedzcie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T16:27:53+01:00
A) chlor - Cl , 17 protonów , 17 elektronów , neutronów 35-17
liczba masowa 35 , liczba atomowa 17, okres 3 , grupa 17 (główna 7)
b) bor Br - liczba atomowa - 5 masowa- 11 , protonow , elektronow - 5 , neutronow 11-5=6 okres 2 , 13 grupa
c) siarka S - protony , elektrony - 16 , liczba atom, 16 liczba masowa 32 , neutrony - 32-16=16 , powlok (okresow)3 , walencyjnych elektronow ( grup 16) - 6