Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000 zł, kupując akcje form X i Y.
Po roku inwestycja ta przyniosła 10% zysku, przy czym wartość akcji firmy X
wzrosła o 20%, a wartość akcji firmy Y o 20% spadła. Ile pieniędzy ulokowała
pani Helena w akcjach firmy Y ?

1

Odpowiedzi

2010-01-25T17:19:12+01:00
X - akcje w firmie X
y - akcje w firmie Y

x+y=1000
120%x + 80%y =1100

x=1000-y
1,2x+0,8y=1100

x=1000-y
1,2(1000-y)+0,8y=1100

x=1000-y
1200-1,2y+0,8y=1100

x=1000-y
-0,4y=-100|:(-0,4)

x=1000-y
y=250

x=1000-250
y=250

x=750
y=250
odp: Pani Helena w akcjach firmy Y ulokowała 250zł