Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T16:15:20+01:00
Przyprostokątne 12 i 5

przeciwprostokątna
12²+5²= c²
c²=169
c=13

Obwód ABC = 12+13+5 =30

stosunek Obwodu trójkąta Abc do Obwodu trójkąta A'B'C'
30/60 = 1/2

czyli boki trójkąta ABC są dwa razy krótsze

Wiec boki trójkąta A'B'C' są dwa razy dłuższe

12*2= 24
5*2=10
13*2= 26

Boki trójkąta A'B'C wynoszą : 24, 10, 26
5 3 5
2010-01-28T18:30:57+01:00
W tr. ABC
a=5
b=12
przeciwprostokątna to
5²+12²=x²
x= 13
obw= 12+13+5=30

Obw A"B"C": Obw ABC= 60:30=2

Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A"B"C" gdzie boki tych trójkątów są odpowiednio proporcjonalne :
a=½a" wtedy i tylko wtedy a"=10
b=½b" wtedy i tylko wtedy b"=24
c=½c" wtedy i tylko wtedy c"=26
3 2 3