1.Put the verbs in brackets into the present perfect or past simple.

1. A: 1).............................. (you/study) for tomorrow's test?
B: Yes, I have. I 2)........................ (spend) all yesterday afternoon studying.
A: So, 3).................................. (you/learn) everything?
B: I think so, but I'm a bit nervous.
A: Why are you nervous? You 4)............................ (always/be) good at History.
B: History? But I 5)........................ (think) it was a Physics test!!
2. A: John, 1)........................(you/see) my old Spice Girls CD?
B: No. Why - 2)................................... (you/lose) it?
A: Yes. It 3)....................... (disappear).
B: Well, I 4)...................(hear) Lucy listeninig to music an a hour ago.Maybe she 5)..............................(borrow) it.
3. A: Sam! Look at this mess! I 1)..............................(ask) you to tidy it up.
B: I know! I 2)....................... (start) tidying up an hour ago, but I 3)......................... (not/finish) yet.
A: I can see that! Why 4)................. (you/not/put) these clothes away?
B: I'm sorry. I 5)................................... (not/do) it yet. But I 6)........................ (find) this ring.
A: My diamond ting! I 7)................................(lose) it weeks ago! Thank you, Sam.


Plisss pomóżcie!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T17:33:19+01:00
1. A: 1).......Have you studied........... (you/study) for tomorrow's test?
B: Yes, I have. I 2).....spent..... (spend) all yesterday afternoon studying.
A: So, 3)........have you learnt....... (you/learn) everything?
B: I think so, but I'm a bit nervous.
A: Why are you nervous? You 4)......'ve always been.... (always/be) good at History.
B: History? But I 5)...thought... (think) it was a Physics test!!


2. A: John, 1)..Have you seen...(you/see) my old Spice Girls CD?
B: No. Why - 2).....Have you lost...... (you/lose) it?
A: Yes. It 3)...s disappeared... (disappear).
B: Well, I 4)....heard...(hear) Lucy listeninig to music an a hour ago. Maybe she 5)...borrowed...(borrow) it.


3. A: Sam! Look at this mess! I 1).....asked....(ask) you to tidy it up.
B: I know! I 2)....started... (start) tidying up an hour ago, but I 3)...haven't finished.... (not/finish) yet.
A: I can see that! Why 4)..didn't you put... (you/not/put) these clothes away?
B: I'm sorry. I 5)....haven't done... (not/do) it yet. But I 6).....found...... (find) this ring.
A: My diamond ting! I 7)......lost...(lose) it weeks ago! Thank you, Sam.

Powinieneś się nauczyć tych czasów bo są stosunkowo istotne.
Choć nie lubię takich zadań. Amerykanie w każdym z tych przypadków prawdopodobnie użyli by past simple (może z wyjątkiem 1. bo jest tam Yes, I have). Dla nich użyty w takich wypadkach czas nie ma większego znaczenia. Choć nie polecał bym ci dyskutować o tym z nauczycielami w szkole ;)