Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T21:51:18+01:00
Ponieważ sam Bóg Jahwe nakazał im to święto obchodzić. Mieli to czynić w dniu w którym Bóg ich wyprowadził z Egiptu a tym samym wyzwolił z pod niewoli Faraona.
W tym dniu spożywali dorodnego baranka oraz gorzkie zioła.
W tym samym dniu w którym Żydzi zostali wybawieni z niewoli Egiptu tj.14-go Nisan(Nisan to pierwszy miesiąc w kalendarzu Żydowskim) , Jezus setki lat póżniej oddał swoje życie za nas , umożliwiając nam wyzwolenie z "niewoli grzechu Adamowego".
Baranek spożywany na Święcie Paschy miał przygotować żydów do przyjścia mesjasza, wyzwoliciela.
Dlatego też Jezus został nazwany Barankiem Bożym.
1 1 1