Odpowiedzi

2009-10-02T22:50:47+02:00
Na razie mam do w pierwszym w związku chemicznym 'Powstaje w wyniku połączenia się różnych substancji prostych', do ostatniego w związku chemicznym 'Można rozdzielić z wykorzystaniem bodźca zewnętrznego (temperatura, prąd, światło itp.), i w trzecim w mieszaninie 'Składniki zachowują swoje właściwości przed i po zmieszaniu'.
9 2 9
2009-10-02T23:01:09+02:00
Związek chemiczny:
- to dwie lub więcej substancji połączonych ze sobą.
- każdy związek chemiczny ma stały i ściśle określony skład jakościowy i ilościowy
- związki posiadają własności chemiczne i fizyczne
- dzieli się na związki organiczne i nieorganiczne
- związki organiczne dzieli się na związki acykliczne (łańcuchowe) i związki cykliczne
- Związki nieorganiczne to ogół związków chemicznych z wyłączeniem związków organicznych

Mieszanina:
- substancja złożona, nie stanowiąca jednego związku chemicznego
- składają się z dwóch lub więcej składników w dowolnym stanie skupienia
- mogą być jednorodne fizycznie i wtedy noszą nazwę roztworów, albo niejednorodne fizycznie
- mieszanina homogeniczna (jednorodna) – nie rozróżniamy składników gołym okiem
- mieszanina heterogeniczna (niejednorodna) – rozróżniamy składniki gołym okiem
13 4 13