1. (średnie zasolenie mórz: M.Bałtyckie-7 promila
M.śródziemne-4 %
M.czerwone-4,2 %
-ile soli znajduje się w 1,2 kg wody Morza śródziemnego ?
-oblicz,jakie stężenie soli ma mieszanina 3 kg wody z Bałtyku i 2 kg wody z Morza czerwonego ?
-ile wody trzeba dodać do 1 kg wody z Morza czerwonego,aby otrzymać wodę o stężeniu soli takim jak w Morzu śródziemnym ?
2.oblicz:
- 10 % masy 120 kg oraz 70 % tej samej masy.
-jaki procent kwoty 240 zł stanowi 24 zł,a jaki 12 zł ?
-jaką długość ma trasa ,jeśli 20 % tej trasy ma długość 5 km ?
-spodnie kosztują obecnie 80 zł.Ile by kosztowały po podwyżce o 5 %,a ile po obniżce o 25 % ?

1

Odpowiedzi

2009-10-03T12:24:05+02:00
A)1 kg - 4 promile - 0,004 kg soli - 4 g
1,2 kg = 0,004 + 0,0008 = 0,0048 kg soli = 4,8g soli

B)3 kg wody z Bałtyku ma 0,021 kg soli a 2kg wody z M.CZ ma 0,0084 kg
Cp = Ms/Mr *1000(promili)
Cp = 0,0294 / 5 *1000(p)
Cp = 5,88 promili

C)1kg wody z M.CZ = 0,0042kg soli
Woda z M.Ś ma 4 promile czyli 0,004 kg soli w kilogramie wody.
Cp = Ms/Mr *1000
4 = 0,0042/(x + 1kg) *1000
4 = 4,2/(x+1kg) / *(x+1)

4x + 4kg = 4,2
x = 1,05 - 1
x = 0,5 kg
Trzeba dolać 0,5 kg wody.

2A)
10% masy 120kg = 12kg
i teraz nie wiem czy ci chodzi o 70% masy 12kg = 8,4 czy ci chodzi o 70% masy 120kg = 84 kg
2B) 240 - 100% 240 - 100%
24 - x % 12 - x %
x = 24 *100 / 240 = 10% x = 12*100 / 240 = 5%


2C) 20% - 5km
100% - x
x= 100 * 5 /20 = 25 km

2D) 80 - 100%
x - 5%
x = 80*5 / 100 = 4 80 + 4 = 84zł
Spodnie po podwyżce o 5% kosztują 84 zł

80 - 100
x - 25%
x = 25 * 80 / 100 = 20 80 - 20 = 60zł
Spodnie po obniżce o 25% kosztują 60zł
4 2 4