1.napisz równanie reakcji spalania całkowitego: a) kwasu masłowego b) kwasu propanowego c)kwasu oktanowego
2.napisz równania reakcji chemicznych: a) kwasu mrówkowego z cynkiem; b) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu : c)l kwasu masłowego z wodorotlenkiem wapnia d)kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia. napisz nazwy produktów tych reakcji chemicznych
3, napisz równanie dysocjacji jonowej kwasu mrówkowego.

1

Odpowiedzi

2010-01-25T21:31:17+01:00
Zad.1 a)C₃H₇COOH+5O₂=4CO₂+4H₂O
b) 2C₂H₅COOH+7O₂=6CO₂+6H₂O
c)C₇H₁₅COOH+11O₂=8CO₂+8H₂O

zad.2 a)2HCOOH+Zn=(HCOO)₂Zn +H₂ -mrówczan cynku
b)C₁₇H₃₃COOH+KOH=C₁₇H₃₅COOK +H₂O oleinian potasu
c)2C₃H₇COOH +Ca(OH)₂=(C₃H₇COOH)₂Ca+ 2H₂O maślan wapnia
d)2HCOOH+CaO=(HCOO)₂Ca+H₂O mrówczan wapnia

zad.3 HCOOH=H⁺ + HCOO⁻
5 3 5