Co to znaczy?

Instructions

*

Please enter the words you see in the box, in order and separated by a space. Doing so helps prevent automated programs from abusing this service.
*

If you are not sure what the words are, either enter your best guess or click the reload button next to the distorted words.
*

Visually impaired users can click the audio button to hear a set of words that can be entered instead of the visual challenge.
*

Still need help? Contact us.

2

Odpowiedzi

2010-02-01T11:32:11+01:00
INSTRUKCJE MONTAŻU

*

Proszę wpisać tekst widoczny w polu, w celu i oddzielone spacją. W ten sposób pomaga zapobiegać automatycznych programów z nadużywa tej usługi.
*

Jeśli nie jesteś pewny co do słów, albo podać swoje najlepsze odgadnąć lub kliknij przycisk odświeżenia obok zniekształcone słowa.
*

Niedowidzący użytkownicy mogą kliknąć przycisk, aby usłyszeć dźwięk zestaw słów, które można wpisać zamiast wizualne wyzwanie.

Ciągle potrzebna Ci pomoc? Skontaktuj się z nami.
2010-02-01T17:19:25+01:00
Bym ci napisała ale za mało punktów