Odpowiedzi

2010-01-25T16:53:29+01:00
-reforma kalendarza
-ustawa o ździerstwach
-wprowadzenie prawa
-romanizacja prowincji zewnętrznych
-ustanowienie nowej złotej monety aureus
-reforma rolna
-powiększenie senatu do liczby 900 senatorów
33 4 33
2010-01-25T16:54:48+01:00
1. reforma kalendarza
2. ustawa o ździerstwach
3. wprowadzenie prawa
4. romanizacja prowincji zewnętrznych
5. ustanowienie nowej złotej monety aureus
6. reforma rolna
22 4 22
2010-01-25T16:58:10+01:00
-reforma agrarna:Spowodowała ona dwukrotne zmniejszenie liczby korzystających z darmowego rozdawnictwa zboża, a 80 tysięcy bezrobotnych mieszkańców otrzymało ziemie w koloniach. Dzięki reformie agrarnej Cezar osiągnął istotne cele polityczne i ekonomiczne poprzez usunięcie z Rzymu niebezpiecznego politycznie i bezużytecznego społecznie proletariatu miejskiego.
-Cezar w celu uzyskania poparcia wprowadził szereg reform, przyznających prowincjom większe prawa. Najważniejszą reformą było wprowadzenie ustawy o zdzierstwach oraz rozpoczęcie pobierania podatków bezpośrednio przez państwo, co ograniczyło znacznie wyzysk prowincji. Nadal wielkie ciężary ponosiła ludność wiejska, ale znacznie poprawiło się położenie arystokracji prowincjonalnej, na której poparcie liczył Cezar.
-Reformy Cezara wobec prowincji miały na celu zespolenie posiadłości rzymskich w jedno imperium oraz zmianę dotychczasowego ustroju państwa – miasta na ustrój dostosowany do potrzeb państwa światowego, jakim stawał się Rzym.12 4 12