proszę!!!!nie same wyniki.
zad.1 Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymał 10 punktów ,za każde źle rozwiązane zadanie tracił 5 punktów.Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń zgromadził 80 punktów.Jle zadań rozwiązał dobrze,a ile źle?

zad.2 Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 13.Jeżeli w tej liczbie przestawimy cyfry,to otrzymamy liczbę większą o 45 od początkowej.Znajdź tę liczbę.

to jest z tematu:zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

1

Odpowiedzi

2010-01-25T17:26:14+01:00
Zad. 1
x - ilość dobrze rozwiązanych zadań
y - ilość źle rozwiązanych zadań

x + y = 20
10x + (-5)y = 80

x+y=20 / *5
10x - 5y = 80

5x + 5y = 100
10x - 5y =80
i to robisz podkreslenie i stosujesz metode przeciwnych współczynników co daje dalej:
15x = 180
x = 12

czyli wyszło mi, że ilość dobrze rozwiązanych zadań to 12. Nastepnie podstawiam zamiast x w którymkolwiek z równań :

10*12 + (-5)y = 80
120 - 5y =80
-5y = 80-120
5y = 40
y = 8

dla sprawdzenia:
x+y=20
12+8=20